Home

Over ons

Over Doopsgezinden

Predikant

Kerkdiensten

Kringen

Agenda

Mededelingenblad "Contact"

Contact

Links

Route

Luister pagina


STICHTING  ERFGOED DOOPSGEZINDE GEMEENTEN BARSINGERHORN
ZIJPE NOORD
ZIJPE ZUID
WIERINGERMEER
MEDEMBLIK

ANBI

Stichting Erfgoed Doopsgezinde Gemeenten


Barsingerhorn--Zijpe Noord--Zijpe Zuid--Wieringermeer-- Medemblik 

                                                                Kamer van Koophandel  71674179
                                                                            RSIN  8588.05.108
                                                                Bank  NL 58 RABO 0330 1777 96


Handelend onde de naam:

Doopsgezind Erfgoed

Postadres:

Witte Paal 74
1742 NV Schagen


Doelstelling:

Instandhouding van de kerkelijke activiteiten van de 
Verenigde Doopsgezinde Gemeente Barsingerhorn, Zijpe Noord, Zijpe Zuid, Wieringermeer en Medemblik;
Pastorale zorg aan de leden van deze gemeente
Het in stand houden en onderhouden van de kerkgebouwen van deze gemeente
Het vanuit een christelijke geloofsovertuiging ondersteunen van behoeftigen
In het algemeen het bevorderen van het welzijn van de bewoners in het werkgebied van deze kerkelijke gemeente, alles overeenkomstig de doelstelling van de Stichting als omschreven in artikel 2 lid 1 van de stichtingsacte.

Beleidsplan

Het bestuur:

Voorzitter G.W. Waiboer
Secretaris K.J. Kaan
Penningmeester A.K. Dijkstra

 
Beloning:

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Financiële verantwoording:

Financieel overzicht 2021 en begroting 2022