Home

Over ons

Over Doopsgezinden

Predikant

Kerkdiensten

Kringen

Agenda

Mededelingenblad "Contact"

Contact

Links

Route

Luister pagina


STICHTING  ERFGOED DOOPSGEZINDE GEMEENTEN BARSINGERHORN
ZIJPE NOORD
ZIJPE ZUID
WIERINGERMEER
MEDEMBLIK

Doopsgezind Schagen e.o.

Over Doopsgezinden
 

 

De christelijke traditie kent vele gezichten en dus vele kerken, ieder met een eigen interpretatie van het geloof, van heel vrijzinnig tot heel rechtzinnig , met daar tussen vele varianten.
De Doopsgezinden vormen in Nederland een christelijke geloofsgemeenschap -beter bekend als Doopsgezinde Broederschap- een eigentijdse en vooral open groepering, zonder hiërarchische structuren, waar mannen en vrouwen ( "broeders"en "zusters") gelijkwaardig zijn. Wereldwijd zijn er 1.4 miljoen Doopsgezinden, ook wel Mennonieten genoemd, naar Menno Simonsz. Een andere naam voor hen is Brethren in Christ. Alle Broederschappen zijn wereldwijd verenigd in de Mennonite World Conference.
 
De geschiedenis van de Doopsgezinden gaat ver terug.
Vanaf 1530 zijn er Doopsgezinden in Nederland en de 16e eeuwse Doopsgezinden worden ook wel "wederdopers"genoemd, wat gelegen is in het feit, dat zij de kinderdoop niet erkennen en zich op oudere leeftijd laten "her"dopen.
Zij willen de kerk op een radicale manier weer opbouwen, uitgaande van het ene fundament, waarvan de bijbel getuigt:
”Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen” (1 Cor.: 3-11).

De grondlegger van de Doperse (=Doopsgezinde) beweging in ons land is Menno Simonsz (1496-1561), een gewezen pastoor uit Witmarsum(Friesland).
Doopsgezinden nemen het leven en denken van Jezus als richtsnoer van hun denken en doen. Naast het niet erkennen van de kinderdoop, maar de doop op een leeftijd, waarop men een eigen zelfstandige keuze kan maken op grond van een persoonlijk geschreven belijdenis, onderscheiden de Doopsgezinden zich door weerloosheid en een sterke vredesgedachte. Hieruit volgt een terughoudendheid ten aanzien van deelname aan de krijgsmacht en zijn zij van mening, dat de burgerlijke overheid zich niet mag mengen in geloofszaken. Zij trachten zo oprecht, tolerant en verdraagzaam mogelijk te zijn, omdat Jezus ons voorhoudt: "Laat het ja, dat gij zegt ja zijn en het neen, neen".

In Nederland zijn ruim honderd Doopsgezinde gemeenten aangesloten bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Doopsgezinde broederschap is lid van de (Wereld)Raad van Kerken.